ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคลเปิดทำการเวลา 8.30-15.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือนำส่ง ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ในการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือนั้น กรณีมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกหรือรอคิวเป็นเวลานาน ท่านสามารถจองคิวออนไลน์ เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่ท่านจะเข้าใช้บริการ ไม่ต้องรอคิว ได้ที่ www.afisqonline.com หรือคลิกที่ Banner ด้านล่าง

คู่มือการใช้งานระบบจองคิวออนไลน์เพื่อตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นครูฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร.

วันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นครูฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัด สพฐ.ตร. โดยถือปฏิบัติตามคู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึก ...

อ่านต่อ . . .

พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นประธานการประชุมกองทุนสวัสดิการ ทว.

วันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นประธานการประชุมกองทุนสวัสดิการ ทว. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ทว. ...

อ่านต่อ . . .

พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบประวัติฯ

วันที่ ๑๔ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รรท.ผบก.ทว. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ทว.
อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

คู่มือศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

คู่มือศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ขั้นตอนการรับบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330