ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์มือผู้ขออนุญาต สมัครงาน

ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์มือผู้ขออนุญาต สมัครงาน 

หมายเหตุ:โปรแกรมนี้เพียงเพื่อตรวจสอบสถานะงานพิมพ์มือผู้ขออนุญาต สมัครงานเท่านั้น ไม่รวมถึงงานผู้ต้องหา งานเรือนจำ งานศาลแขวง

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบ    

* * กรุณาพิมพ์ข้อความตามภาพด้านล่าง :

ข่าวประชาสัมพันธ์

IT Contingency Plan

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ...

อ่านต่อ . . .

ผบช.สพฐ.ตร. ตรวจเยี่ยม ทว.

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 56 เวลา 13.00 น. ผบช.สพฐ.ตร. ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ตร. ส่วนกลาง ได้ทำการตรวจเยี่ยมในส่วนของ ทว. ตามเวลาดังกล่าว ...

อ่านต่อ . . .

วันเกษียณอายุราชการตำรวจ ทว. ประจำปี 2556

กองทะเบียนประวัติอาชญากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของข้าราชการตำรวจผู้ซึ่งมีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ราชการจนกระทั่งถึงเกษียณอายุราชการ นับได้ว่าเป็นผู้ที่ท

อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330