ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงความจงรักภักดี

วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร เข้าร่วมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแ ...

อ่านต่อ . . .

ประชุมรับมอบนโยบาย จาก ผบก.ทว. วันที่ 11 ต.ค.2560

วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจกองทะเบียนประวัติอาชญากร เข้าร่วม ประชุมรับมอบนโยบาย จาก พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู ผบก.สส.ภ.๙ รรท.ผบก.ทว. ...

อ่านต่อ . . .

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330