ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ศบคน.ตร.

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...

อ่านต่อ . . .

รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย รรท.ผบก.ทว. ตรวจความพร้อมห้องสำรองข้อมูล ทว. ณ ศพฐ.๑

วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รรท.รอง ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รรท.ผบก.ทว. ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยและต ...

อ่านต่อ . . .

เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเฉพาะการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเฉพาะการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน) วันที่ 13 พ.ย.2560 เป็นต้นไป
อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330