ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2552 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2552 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ...

อ่านต่อ . . .

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 7 กันยายน 2552 อำนาจหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 7 กันยายน 2552 อำนาจหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร ...

อ่านต่อ . . .

โครงการสเก็ตช์เตือนภัยให้สังเกตจดจำ

ฝทว.2 ทว. ได้จัดทำโครงการ สเก็ตช์ภาพ เตือนภัยให้สังเกตจดจำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังภัย และการสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย ให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพฯ

4 ธันวาคม 255

อ่านต่อ . . .

ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม (ศบคน.ตร.)

โปรแกรม คู่มือเอกสารต่างๆ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกหลังบัตร พลม.
อ่านต่อ . . .

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ

เอกสารประกอบการตรวจสอบประวัติ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล
อ่านต่อ . . .

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330