งานบริการจองคิวออนไลน์


การจองคิวออนไลน์


วีดีโออธิบายการจองคิวออนไลน์

โดยท่านสามารถจองคิวออนไลน์ เพื่่อมาตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการได้ด้วยตนเองที่

www.crdqonline.com

**โดยจำกัดจำนวนจองคิว ไม่เกินวันละ 500 ท่าน

      ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30-15.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ อีกทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคัดแยกประวัติฯ (ผลคดีและผลคดีถึงที่สุด) ก่อนเข้ารับบริการต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อรับบัตรดิว ที่อาคาร 12 ประตู 5 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์แผนที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร


แผนที่ตั้ง และจุดคัดกรอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330