งานบริการจองคิวออนไลน์


การจองคิวออนไลน์


วีดีโออธิบายการจองคิวออนไลน์

โดยท่านสามารถจองคิวออนไลน์ เพื่่อมาตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการได้ด้วยตนเองที่

www.crdqonline.com


*** ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป การจองคิวออนไลน์มีไว้สำหรับท่านที่มาตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น

      ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 07.30-16.30 น.(ไม่หยุดพักกลางวัน) ในวันราชการ (ปิดทำการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 2 ประเภท คือ ตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ-ชื่อสกุล และ ตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ อีกทั้งยังได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคัดแยกประวัติฯ (ผลคดีและผลคดีถึงที่สุด) ก่อนเข้ารับบริการ ต้องผ่านจุดพักคอยเพื่อรับบัตรคิว ที่อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( อาคารศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร )

โดยประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการสามารถเดินทางทางด้านประตู 5 ฝั่ง ถ.อังรีดูนังต์ หรือด้านประตู 6 (ฝั่งติดกับ รพ.ตร.) และเนื่องจากสถานที่จอดรถยนต์หรือรถจักรยนต์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีจำนวนจำกัด
ท่านสามารถใช้บริการจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ที่สถานบริการจอดรถยนต์ของหน่วยงานเอกชนใกล้เคียงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์แผนที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร


**หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052200, 02-2052201 ตามวัน เวลาราชการ


แผนที่ตั้ง และจุดคัดกรอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330