ติดต่อเรา กองทะเบียนประวัติอาชญากร

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตั้ง
  • อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แผนที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • 02-205-1315
จดหมายอิเล็กทรอทิกส์ ติดต่อ
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี สยาม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330