ติดต่อเรา กองทะเบียนประวัติอาชญากร
และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตั้ง
  • อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

สถานที่ตั้ง
  • ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แผนที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • 02-205-1315
จดหมายอิเล็กทรอทิกส์ ติดต่อ
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี สยาม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330