สถานที่ตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศ
ภาคกลาง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1

19/75 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2233 , 0-2529-5209


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2527-7982 โทรสาร 0-2527-7982

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ

ต. ปากน้ำ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2388-0910 โทรสาร 0-2388-0910

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ถ. เดชาวุธ ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3524-5108 โทรสาร 0-3524-5108

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอ่างทอง

เลขที่ 12/14 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3561- 2798 โทรสาร 0-3561-279

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี

ต. บางระจัน อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3659-7472 โทรสาร 0-3659-7472

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี

ถ. พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3623-1934 โทรสาร 0-3623-1934 E-mail :sb_fs_police@yahoo.co.th

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลพบุรี

17/1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3641-1754 โทรสาร 0-3641-1754 E-mail : lp_fs_police@yahoo.co.th

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท

เลขที่ 73/10 ถ. ชัยณรงค์ ต. ในเมือง อ. เมือง ชัยนาท
โทรศัพท์ 0-5642-1279 โทรสาร 0-5642-1279

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคตะวันออก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2

ถ.รพ.เก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-38276-906 โทรสารกลาง 0-38276-906

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง

อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและเตือนภัยทางทะเล ถนน เลียบชายหาดแม่รำพึง
ตำบล ตะพง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดจันทบุรี

ถนนสันติราษฎร์, ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, 22000 22000
โทรศัพท์: 039 313 759 โทรสารกลาง : 039-313 503

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด

1160 ม.1 ต, ตำบล วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ตราด 23000
โทรศัพท์:039 510645 โทรสารกลาง : 039-510645

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา

130, ถนนชุมพล, ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24000 24000
โทรศัพท์:038 514 757 โทรสารกลาง : 038 514 757

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี

ถนน เทศบาลดำริ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์:037 211 335 โทรสารกลาง : 037 211 335

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครนายก

ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
โทรศัพท์: 037 313 556 โทรสารกลาง 037 313 556

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระแก้ว

ตำบล วัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร สระแก้ว 27160
โทรศัพท์: 037 261 498 โทรสารกลาง 037 261 498

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3

102 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์กลาง: 044 370 235 โทรสารกลาง 044 370 235

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์

ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์กลาง : 044 611 759

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์

ถนนหลักเมือง, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์, 32000
โทรศัพท์กลาง : 044 516 088

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ

ถนน เทพา ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์กลาง : 045 611 096

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี

239/1 ถนน เทพโยธี ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์กลาง : 045 244 495

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ

ถนนหฤทัย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ, 36000
โทรศัพท์กลาง : 044 822 457

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร, 35000
โทรศัพท์กลาง : 045 711 092

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอำนาจเจริญ ( อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ใกล้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ )

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 108 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 (เดิมตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 สภ. เมือง อำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ เมือง จ, อำนาจเจริญ 37000)
โทรศัพท์/โทรสาร : 045 452 836

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

323 ม.16 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์กลาง: 043 202 070 โทรสารกลาง 043 202 075

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุดรธานี

สถานีตำรวจภูธร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โทรศัพท์กลาง: 042 221 394 โทรสารกลาง 042 221 394

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย

ถนนพิพัฒนมงคล, ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, 42000
โทรศัพท์กลาง: 042 813 526 โทรสารกลาง 042 813 526

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองบัวลำภู

ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์กลาง: 042 312530 โทรสารกลาง 042 312 530

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์, ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 44000
โทรศัพท์กลาง: 043 723 534 โทรสารกลาง 043 723 534

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย

ซอย ประมง 10 ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
โทรศัพท์กลาง: 0432 412 882 โทรสารกลาง 042 412 882

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ, ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร, 47000
โทรศัพท์กลาง: 042 714 911 โทรสารกลาง 042 714 911

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอจังหาร, จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์กลาง: 043 512 984 โทรสารกลาง 043 512 984

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม

ถนนสุนทรวิจิตร, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, 48000
โทรศัพท์กลาง: 042 513 309 โทรสารกลาง 042 521 526

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์กลาง: 042 611 982 โทรสารกลาง 042 611 982

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาฬสินธุ์

ถนนชัยสุนทร, ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, 46000
โทรศัพท์กลาง: 043 812 340 โทรสารกลาง 043 812 340

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบึงกาฬ

305/9 หมู่ 1 ถนน รัก สงบ ตำบล วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์กลาง: 042 492 258 โทรสารกลาง 042 492 258

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคเหนือ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ถ.วังเหนือ ต.วังเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์กลาง: 054 218 713 โทรสารกลาง 054 218 396

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดน่าน

เลขที่ 52 ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5477-3038

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย

ถนนรัตนาเขต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลข โทรศัพท์ 053-711435 ,053-718639 มหาดไทย 26170

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

124 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์และแฟกซ์ หมายเลข 053-613595 , E–mail : sc_mhs @hotmail.com

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา

ตั้งอยู่เลขที่ 317/1-10 หมู่ 3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พะเยา 56000
โทรศัพท์และโทรสาร 0-5448-2311

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน

ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 0-5352-5523

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่

เจริญเมือง ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 054 511 224

พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเชียงใหม่

ถ. โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 053 219 591

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6

133 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์กลาง: 055 322 699 โทรสารกลาง 055 322 678

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร

96 ถนนเทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จว.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5571-1966

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก

ถนนจรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก 63000
โทร. 0-5589-6295-6 โทรสาร 0-5589-6295

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครสวรรค์

ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จว.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5688-2601 โทรสาร 0-5688-2603

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์

132 ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-3311 โทรสาร 0-5671-3312

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร

29/84 ถนนคลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5699–0322 โทรสาร 0-5699-0322 มท. 16778

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุโขทัย

257/40 ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จว.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-0949 โทรสาร 0-5561-0949

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์

ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-5541-4058

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ 25, ถนนศรีอุทัย, ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี, 61000
โทรศัพท์ - โทรสาร 056 513 712

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคตะวันตก

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

อาคารตำรวจภูธร จ.นครปฐม ชั้น 3 ถ.ขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์กลาง: 034 251 981 โทรสารกลาง 034 258 478

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ ๘๕ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๕๔๔-๐๘๗๗

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๔๖๒-๐๙๙๐

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรี

ตั้งอยู่ ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๒๓๑-๕๓๓๒

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐/๑๐๐ หมู่ ๑๒ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๔๗๑-๑๒๗๖

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๓ หมู่ที่ ๘ ต. ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๒๔๒-๘๖๐๗, ๐-๓๒๗๘-๐๔๑๓

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งอยู่ ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร : ๐-๓๒๖๐-๒๔๘๑ อีเมล์ : fs_prachuap@hotmail.com

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาคร

38/12 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 034 857 552

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคใต้ ตอนบน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8

168 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์กลาง: 077 286 007 โทรสารกลาง 077 286 007

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำบล คลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 075 341 033

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต

323/39 ถ. เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 076 211 176


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่

ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000.
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 075 612 981


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร

ต. ตำบล นาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร, ชุมพร 86000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 077 658 3067


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา

ซอย สถานีตำรวจ ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 076 410 671


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง

เลขที่ 80/29 ถ. เพชรเกษม ตำบล บางริ้น อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 077 811 827


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคใต้ ตอนล่าง

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

4 ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์กลาง: 074 205 830 โทรสารกลาง 074 205 830


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูล

ตำบล คลองขุด อำเภอเมืองสตูล สตูล 91000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 074 712 493


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

6 ถนน พัทลุง ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 074 712 493


พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง

ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 074 614 146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 073 274 424

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส

ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 073 530 623

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี

ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
โทรศัพท์และโทรสารกลาง 073 423 118

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330