คำถามที่พบบ่อย
การตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คำถาม : 1. สำหรับประชาชนท่านสามารถยื่นตรวจสอบประวัติ (ชื่อ-ชื่อสกุล) บุคคลออนไลน์ได้หรือไม่

ตอบ - ท่านสามารถยื่นตรวจสอบประวัติบุคคล (ชื่อ-ชื่อสกุล) ได้ที่
www.crd-check.com หรือกด(คลิ๊ก)ที่ภาพด้านล่าง

- หลังจากที่ท่านยื่นคำขอตรวจสอบประวัติบุคคล (ชื่อ-ชื่อสกุล) แล้ว ท่านสามารถเช็คสถานะการยื่นตรวจสอบประวัติบุคคล ได้ที่ www.crd-check.com หรือ
กด(คลิ๊ก)รูปด้านล่าง


**หมายเหตุ โดยปกติแล้วจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7-15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ) เพื่อแจ้งอนุมัติรับเอกสารตามสถานที่ที่ท่านประสงค์ขอรับเอกสารไว้

คำถาม : 2. ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ-ชื่อสกุล) ในนามบริษัท

ตอบ - ท่านสามานดูตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติ (ชื่อ-ชื่อสกุล) ในนามบริษัท ได้ที่ www.criminal.police.go.th/documentlfilesallname.php หรือกด(คลิ๊ก)ที่ภาพด้านล่างการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ


คำถาม : 1. เวลาเปิด-ปิด ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ตอบ -
- ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดทำการเวลา 08.30 - 15.30 น. ในวันราชการ

คำถาม : 2. ถ้าอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นตรวจสอบที่ต่างจังหวัดได้หรือไม่
ตอบ -
- ได้ โดยสามารถยื่นตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 หรือ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือ สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ โดยกด(คลิ๊ก)ที่ภาพด้านล่าง


คำถาม : 3. การรับผล หลังการใช้บริการ ขอทราบวิธี และระยะเวลาในการรับผล
ตอบ -
- กองทะเบียนประวัติอาชญากร จะจัดส่งผลการตรวจสอบประวัติบุคคลทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการ
- กรณีนัดรับ จะระบุเวลาภายในใบนัดรับนัด

คำถาม : 4. สอบถามเรื่องการตรวจสอบประวัติเพื่อไปต่างประเทศ เช่น ทุนเรียนต่อ, ไปทำงานที่ต่างประเทศ, ทำวีซ่า ตรวจที่ใด
ตอบ -
- ถ้าใช้ที่ต่างประเทศกรุณาติดต่อฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 1 โทร.02 2052168-9 หรือ เพิ่มเติมตามลิ้ง https://pcscenter.sbpolice.go.th/ (คลิ๊ก)


คำถาม : 5. การขออนุญาตปลูกกัญชง
ตอบ -
- ให้ท่านติดต่อที่คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตปลูกกัญชงฯ เพื่่อทำหนังสือขออนุญาตตรวจสอบประวัติฯ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ตามเอกสารด้านล่าง งานขอตรวจสอบประวัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

- บัตรประชาชนตัวจริง

- เงินค่าธรรมเนียม 100 บาท


คำถาม : 6. ค่าบริการในการตรวจสอบประวัติฯ
ตอบ -
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากร ชำระ 100 บ. ( เป็นเงินสดเท่านั้น)

คำถาม : 7. ผลการตรวจสอบประวัติ กรณีไม่ได้รับผล การตรวจสอบประวัติหรือทำใบนัดรับหาย ต้องทำอย่างไร
ตอบ -
- สามารถสอบถามผลการตรวจสอบประวัติได้ที่หมายเลขโทรศัทพ์ 02-2052201 ตามวันและเวลาราชการ ท่านสามารถใช้ใบเสร็จแทนได้ กรณีที่ทำใบนัดรับหาย

งานการคัดแยกประวัติฯ


คำถาม : 1. ขั้นตอนการขอคัดแยกประวัติ, สามารถขอคัดแยกประวัติได้ที่ใดบ้างและใช้เอกสารใดบ้าง
ตอบ -
- 1. หากท่านประสงค์จะคัดแยกประวัติฯ ให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจเจ้าของคดี เพื่่อขอตรวจสอบผลคดีและขอหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี แล้วให้นำมาติดต่อที่งาน ผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ
2. ท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นจากสถานีตำรวจเจ้าของคดี มาติดต่อที่ งานผลคดี ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล (งานการคัดแยกประวัติฯ) ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ

**หมายเหตุ ***หากผลคดีถึงที่สุดของท่านเข้าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด (สามารถดูได้เพิ่มเติมจากเอกสารด้านล่าง) จะสามารถคัดแยกประวัติได้ แต่หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถบันทึกผลคดีถึงที่สุดนั้นเพิ่มเติมในรายการประวัติของท่าน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

เอกสารประกอบการคัดแยกประวัติฯ (ข้อมูลวันที่ 16 ธ.ค.63)

ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2052146, 02-2052815 ตามวัน เวลาราชการ


สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการเดินทางมาที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร


คำถาม : 1. สถานที่รับบัตรคิว การเดินทางไปจุดคัดกรอง
ตอบ -
- เนื่องด้วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติ ต้องเดินทางมาจุดคัดกรอง ที่อาคาร 12 ประตู 5 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ - ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก >>> ติดต่อเรา <<< (คลิ๊ก)
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว

จุดบริการที่ 1 จุดคัดกรอง
ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร


คำถาม : 2. ที่จอดรถ
ตอบ - กรณีรถจักรยานยนต์ - สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าอาคาร 12 (จุดคัดกรอง)
- กรณีรถยนต์ ไม่มีที่จอดรถให้บริการเนื่องจากปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

คำถาม : 3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ตอบ -
- ร้านค้าและร้านอาหาร
1. อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ จะมีร้านค้าและร้านอาหารไว้ให้บริการ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ อยู่บริเวณทางขวามือ ประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)

- ห้องน้ำ
1. อยู่ที่บริเวณจุดบริการที่ 2 ชั้น 1 (ใต้ตึก) อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวันฯ กรุงเทพฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
2. อยู่ที่อาคารโภชนาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 9 (อาคารโภชนาการ) ฯ (ตามแผนที่ด้านล่าง)
3. อยู่ที่อาคารโภชนาการของโรงพยาบาลตำรวจ (ตามแผนที่ด้านล่าง)

- ที่ถ่ายเอกสาร
1. อยู่ทางซ้ายมือ ของบริเวณประตูทางออกไปโรงพยาบาลตำรวจที่ติดกับ อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) (ตามแผนที่ด้านล่าง)
หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

คำถาม : 4. สถานที่ของตู้ ATM
ตอบ -
- บริการตู้ ATM ที่ใกล้ที่สุด จะตั้งอยู่บริเวณใต้อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ภายใน ร.พ.ตำรวจ ใกล้กับทางเข้าฝั่งถนนพระรามที่ 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ บริเวณธนาคารกรุงไทย ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ หรือท่านสามารถดูตำแหน่งได้จากแผนที่ด้านล่าง
แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ตำแหน่งตู้ ATM


กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330