บริการประชาชน


CRD

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล กองทะเบียนประวัติอาชญากร แจ้งปิดทำการในวันที่ 19 ส.ค.2565

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ประกาศ ผู้ที่ขอตรวจสอบประวัติตนเอง ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.crd-check.com เท่านั้น หรือคลิ๊กที่รูปด้านล่าง ***หลังวันที่ 14 ม.ค.2565 งดรับ Walk-in ทุกกรณี ***
กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330