ติดต่อเรา กองทะเบียนประวัติอาชญากร
และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สถานที่ตั้ง
  • อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

สถานที่ตั้ง
  • ชั้น 1 อาคาร 7 (อาคารกองทะเบียนประวัติอาชญากร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แผนที่ตั้ง กองทะเบียนประวัติอาชญากร และศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล

แผนที่ตั้งศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล และจุดรับบัตรคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  • 02-205-1315
จดหมายอิเล็กทรอทิกส์ ติดต่อ
  • crdpolice@royalthaipolice.go.th
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม ทางออกที่ 6 แล้วเดินข้ามสะพานลอย มาเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติประตู 5 ถ.อังรีดูนังต์
การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
  • 1. รถมอเตอร์ไซค์ มีที่จอดรถ โดยเข้าทางประตู 5 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์
  • 2. รถยนต์ส่วนตัว ไม่มีที่จอดรถแนะนำให้ไปจอดรถได้ที่ อาคารสยามกิต สยามเซนเตอร์ ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวล์ด
ช่องทางการประชาสัมพันธ์

กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330